Ogłoszenia

23
kwi  2020

Zawiadomienie Wójta Gminy Niwiska o możliwości składania wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -przedłużenie terminu !

 

Zawiadamiam, że osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub osoby zainteresowane  sporządzeniem takiego planu, mogą składać wnioski w tym zakresie w Urzędzie Gminy Niwiska. Przeznaczenie danej nieruchomości w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego można sprawdzić w Urzędzie w pok. Nr 12 lub bezpośrednio w Systemie Informacji Przestrzennej (zakładka – dokumenty planistyczne) – dostępnym na stronie internetowej Gminy Niwiska http://www.sip.gison.pl/niwiska_planowanie lub przez odnośnik na stronie www.niwiska.pl (System Informacji Przestrzennej). Wnioski złożone w Urzędzie w terminie do 30 czerwca 2020r. będą podstawą do uruchomienia procedury zmiany bądź sporządzenia planu, oczywiście po wcześniejszej weryfikacji i analizie innych niezbędnych dokumentów planistycznych.

Wniosek  powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
  2. Określenie nieruchomości, których dotyczy wniosek,
  3. Przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń zmiany planu
  4. Uzasadnienie

Informacja dodatkowa:

  • z wnioskiem o sporządzenie planu lub zmiany miejscowego planu przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu KPA, gdyż ma on charakter jedynie postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest określone żadnym terminem.
  • przyjęte wnioski mogą stać się przyczyną przystąpienia do sporządzenia planu, z inicjatywą tą występuje jednak Wójt.

   Wójt  Gminy  Niwiska  

Elżbieta Wróbel     

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 842 132