Aktualności

Stowarzyszenie ,,NIL" zaprasza do udziału w projekcie pn.: ,,DROGA DO AKTYWNOŚCI"

Logo nil 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pn.: „DROGA DO AKTYWNOŚCI- aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego” numer projektu RPPK.07.01.00-18-0078/17

REKRUTACJA DO III EDYCJI PROJEKTU

od 17.12. 2018 r.  do 18.01. 2019 r.

Spotkanie informacyjne : Urząd gminy Niwiska  w dniu 19.12.2018 r godzina 11:00- sala narad

Do udziału zapraszamy osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują na terenie powiatu kolbuszowskiego(wg Kodeksu Cywilnego),
 • w wieku powyżej 29 r. życia
 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi, w tym długotrwale

Kryteria premiujące: wiek powyżej 50+, niskie kwalifikacje, zamieszkanie na terenach wiejskich,  korzystanie z pomocy społecznej, niepełnosprawność, posiadanie co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż. osoby odchodzące z rolnictwa

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:

 1. Wsparcie indywidualne i grupowe psychologa i doradcy zawodowego
 2. Pośrednictwo pracy,
 3. Kursy zawodowe
 4. Staże zawodowe
 5. WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ciepły posiłek w ramach szkoleń grupowych.

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu

17 2270 258, na stronie www.nil.kolbuszowa.pl,

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-08-10 15:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 763 269