Aktualności

Liczba odsłon: 1036677

Raport o stanie gminy Niwiska

 

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy od tego roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport Wójta o stanie Gminy Niwiska przedstawiony zostanie na Sesji Rady Gminy w Niwiskach w dniu 28 maja 2019 r. Raport ma charakter publiczny co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców gminy. Dla mieszkańca, który chciałby zabrać głos w debacie wymagane jest dokonanie pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy w Niwiskach najpóźniej do 26 czerwca 2019 roku do godz. 1530. Zgłoszenie winno być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia dostępny poniżej.

Debata nad raportem o stanie gminy Niwiska zgodnie z zapisami w/w ustawy odbędzie się na sesji absolutoryjnej, która przypada na dzień 27 czerwca 2019 r.

Raport o stanie Gminy Niwiska za rok 2018

Treść raportu o stanie gminy  dostępna na stronie Urzędu Gminy Niwiska oraz BIP Urzędu http://www.niwiska.biuletyn.net/

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-02-26 13:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 403 091