Aktualności

Świadczenie wychowawcze (500+) zmiany od 1 lipca 2019r.

 

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwało od 1 lipca 2019r. na każde dziecko do 18-go roku życia, bez względu na dochody rodziny.   

Ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 lipca br. w formie elektronicznej ( za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług

elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - PUE ZUS )

natomiast od 1 sierpnia br. w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach w pok. Nr 6.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019r. – wtedy świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Uwaga ważne!!!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

 Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w  okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku  prawo do świadczenia  wychowawczego ustala się:

- na dzieci, które mają przyznane  prawo do świadczenia wychowawczego do 30 września 2019 roku na okres od 1 października 2019 roku do 31 maja 2021 roku,

- na dzieci które nie mają ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego, na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 17 2270426 i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach w pokoju nr 6.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-03 10:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 693 650