Aktualności

Dofinansowanie dla Klubów Sportowych - łącznie 50 000,00 zł !!!

 

5  klubów sportowych z terenu gminy Niwiska otrzyma wsparcie w ramach ministerialnego Programu „KLUB” – 2019 – czyli wszystkie Kluby Sportowe z terenu Gminy Niwiska które we współpracy z Gminą Niwiska złożyły wnioski.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Kluby sportowe będą mogły szkolić dzieci i młodzież a także zakupić niezbędny sprzęt sportowy.

Dofinansowanie otrzymały LKS „Hucina”, UKS „Niwa”, LKS „Zacisze Trześń”, LKS „Błękitni” Siedlanka oraz LKS „Orzeł” Kosowy

Tym samym 5 Klubów sportowych zrealizuje program szkoleniowy i zakupy sportowe na łączną kwotę 50 000,00 zł.

Założenia Programu „ KLUB”:

Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-03 10:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 693 773