Aktualności

Liczba odsłon: 710918

Świadczenie ,,Dobry start"

 

Od 1 lipca 2019r. można będzie składać wnioski na świadczenie – „Dobry start” (300+).

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia (uwaga - 300 zł nie przysługuje na dzieci przedszkolne oraz realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole).

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2019r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia 2019r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Niwiska pok. Nr 6 i pok nr 1.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.      
Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.       
Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 17 2270426 i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach w pokoju nr 6.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2019-10-17 13:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 003 520