Aktualności

Informacja dotycząca zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Niwiska

 

Podwyżki nie dotyczą wyłącznie gminy Niwiska i są problemem w całym kraju. Najniższa oferta przetargowa zabezpieczająca odbiór i zagospodarowanie odpadów na 2020 rok wynosi prawie 300 % obecnych kosztów, stąd podwyżki stały się nieuniknione i przedstawiają się następująco:

 Nieruchomości segregujące odpady  
o liczbie mieszkańców od 1 do 3 osób

(stawki miesięczne)

 Nieruchomości segregujące odpady oraz wyposażone w kompostownik z uwzględnieniem zwolnienia z części opłaty  o liczbie mieszkańców od 1 do 3 osób (stawki miesięczne)

 1 osoba 

 18, 00 zł

 15, 00 zł

 2 osoby

 36,00 zł

 30, 00 zł

 3 osoby

 51,00 zł

 42,00 zł

 4 osoby i więcej

 65,00 zł

 53,00 zł

 Nieruchomości nie  segregujące odpady –
podwyższona stawka  od 1 do 3 osób
(stawki miesięczne)

 Nieruchomości nie segregujące odpady,
ale wyposażone w kompostownik (stawki miesięczne )

 1 osoba

 72,00 zł

 69,00 zł

2 osoby

144,00 zł

138,00 zł

 3 osoby

 204,00 zł

 195,00 zł

4 osoby i więcej

 260,00 zł

 248,00 zł

 W dniach od 2 grudnia do 15 grudnia 2019 roku Sołtysi poszczególnych miejscowości oraz oddelegowani z upoważnienia Wójta Gminy pracownicy dostarczą mieszkańcom deklaracje i udzielą pomocy przy ich wypełnianiu. Prosimy o zrozumienie sytuacji. Więcej informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Gminy : Agnieszka Zygmunt – tel. 17 2270 418,  Elżbieta Rzeszutek – tel. 17 2270 415, Karolina Sukiennik – tel. 17 2270 414.
W razie niezłożenia deklaracji do 15 grudnia 2019 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-08-13 13:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 766 596