Aktualności

Liczba odsłon: 1036666

Stowarzyszenie NIL zaprasza do udziału w projekcie

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pt.: ”Młodzi, aktywni, kompetentni, przedsiębiorczy - aktywizacja społeczno- zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego”

Numer POWR.01.02.01-18-0070/19

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój.

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r.- 30.11.2021 r.

 

REKRUTACJA

I edycja-  28 styczeń- 14 lutego 2020 r.

II edycja- sierpień 2020 r.

WARUNKI UDZIAŁU

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie kryteria:

·         wiek 18-29

·         osoby bierne zawodowo

·         zamieszkujące teren powiatu kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego

·         nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolące się, tj. nie uczestniczą/czyli w ostatnich 4-tygodniach w pozaszkolnych zajęciach dofinansowanych z UE.

   

·         osoby z niepełnosprawnością

·         osoby zamieszkujące tereny wiejskie

·         osoby korzystające z pomocy opieki społecznej

 

 

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

  • Wsparcie doradców, Animatora, Pośrednika Pracy
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  • Bezpłatne kursy zawodowe
  • Płatne 5-cio miesięczne staże
  • Bezzwrotna dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa w ramach stawki jednostkowej
  • Wsparcie pomostowe przez 12 m-cy

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu !

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 633 916,99 zł

www.mapadotacji.gov.pl

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ORAZ  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 36-100 Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8; tel. 17 227 02 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00

na stronie nil.kolbuszowa.pl oraz na spotkaniu informacyjnym w Urzędzie Gminy w Niwiskach w dniu 28.01.2020 r. o godzinie: 14:00

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-02-26 13:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 403 076