Aktualności

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zajęcia dla dzieci

 

1. Gimnastyka korekcyjna

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu dzieci z Gminy Niwiska po raz pierwszy bezpłatnie będą mogły uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

Projekt jest przeznaczony do realizacji na zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w klasach 0-8 szkoły podstawowej. Skierowany jest do uczniów w celu korygowania zaistniałych wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Program zajęć będzie realizowany w wymiarze jednej - dwóch godzin tygodniowo – łącznie 48

godzin (60 min. zajęcia), w 10 grupach w 5 Szkołach Podstawowych Gminy Niwiska - dla dziewcząt i chłopców. Projekt będzie realizowany w partnerstwie LKS Hucina z Gminą Niwiska, a także Stowarzyszeniem Wieś Przyjazna Dzieciom – czyli podmiotami, które są organami prowadzącymi danych placówek oświatowych.

Projekt zawiera główne cele edukacyjne, treści kształcenia i wychowania. Treści programowe

uwzględniają podział dla poszczególnych wad. Materiał programowy zajęć korekcyjnych obejmuje następujące grupy ćwiczeń: 1. ćwiczenia ogólnorozwojowe, 2. ćwiczenia specjalne – korygujące określoną wadę, 3. ćwiczenia elongacyjne, 4. ćwiczenia antygrawitacyjne, 5. ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy, 6. ćwiczenia oddechowe, 7. ćwiczenia Klappa.

Kwota dofinansowania:  15 050,00 zł

https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-zajec-sportowych-dla-uczniow-organizowanych-w-ramach-programu-powszechnej-nauki-plywania-umiem-plywac-oraz-zajec-sportowych-dla-uczniow-z-elementami-gimnastyki-korekcyjno-kompensacyjnej

 2. Nauka pływania

Gmina Niwiska po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w wysokości 50% - 14.900,00 zł z Ministerstwa Sportu – (Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) do zajęć sportowych w 2020 roku – nauki pływania dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Zajęcia organizowane będą w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Priorytetem realizacji zadania będzie promowanie aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku.

Zadanie ma na celu naukę pływania wśród uczniów. Priorytetem realizacji zadania będzie upowszechnianie zajęć sportowych, aktywności fizycznej uczniów klas I-III, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku poprzez naukę pływania mającej bardzo korzystny wpływ zarówno na zdrowie, procesy wychowawcze, jak i emocjonalny rozwój dzieci uczestniczących w zajęciach nauki pływania. Programem objęci zostaną uczniowie klas I-III z terenu Gminy Niwiska. Nauka pływania (20h) odbywać się będzie 2 razy w tygodniu dla 2 grup 30-osobowych w okresie marzec 2020 – czerwiec 2020. Kolejna nauka pływania (20h) odbywać się będzie 2 razy w tygodniu dla 2 grup 30 osobowych w okresie wrzesień 2020 – grudzień 2020. Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni "Fregata" w Kolbuszowej.

https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-zajec-sportowych-dla-uczniow-organizowanych-w-ramach-programu-powszechnej-nauki-plywania-umiem-plywac-oraz-zajec-sportowych-dla-uczniow-z-elementami-gimnastyki-korekcyjno-kompensacyjnej

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-06 15:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 700 056