Aktualności

Gmina Niwiska zwalania przedsiębiorców z podatku od nieruchomości!

 

Rada Gminy Niwiska w dniu 13.05.2020 r.  podjęła uchwałę, która wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości:  gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorcom których płynność finansowa uległ pogorszeniu w  związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości w zakresie wskazanym w  § 7 ust. 1 pkt  1 lit. a-j rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Są to działalności:

a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,

b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

d) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),

e) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

f) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,

g) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

h) związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),

i) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki;

Zwolnienie przysługiwać będzie za maj i czerwiec, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów.*

* o terminie przyjmowania dokumentów poinformujemy.

Drugą grupą podlegającą zwolnieniu są mikro i małe przedsiębiorstwa będące podatnikami podatku od nieruchomości, które prowadzą działalność inną niż wskazaną w § 7 ust. 1 pkt  1 lit. a-j rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r., których płynność finansowa uległ pogorszeniu w  związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przez pogorszenie płynności finansowej należy rozumieć zmniejszenie przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę w miesiącach marzec lub kwiecień  2020 o 30% w stosunku do miesiąca lutego 2020r.

Zwolnienie to nie dotyczy: przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu artykułami spożywczymi, przemysłowymi, ogrodniczymi, materiałami budowlanymi oraz stacji paliw.

Zwolnienie przysługiwać będzie za czerwiec 2020 r., po przedłożeniu przez podatnika odpowiednich dokumentów.*

* o terminie przyjmowania dokumentów poinformujemy.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-22 13:53
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 049 217