Aktualności

Dofinansowanie dla Klubów Sportowych - łącznie 40 000,00 zł !!!

 

4  kluby sportowe z terenu gminy Niwiska otrzyma wsparcie w ramach ministerialnego Programu „KLUB” – 2020 – LKS „Hucina”, LKS „Marmury” Przyłęk , LKS „Błękitni” Siedlanka oraz LKS „Orzeł” Kosowy, które we współpracy z Gminą Niwiska złożyły wnioski.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Kluby sportowe będą mogły szkolić dzieci i młodzież a także zakupić niezbędny sprzęt sportowy.

Tym samym 4 Kluby sportowych zrealizuje program szkoleniowy i zakupy sportowe na łączną kwotę 40 000,00 zł.

Założenia Programu „ KLUB”:

Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2021-01-15 11:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 035 495