Aktualności

Podsumowanie roku 2020

Podsumowanie roku 2020 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Niwiska !

Za nami rok 2020. Chciałbym podsumować ten miniony rok by zaprezentować działania jakie miały miejsce w naszej gminie w każdej z dziedzin życia zarówno gospodarczego jak i społecznego. Każdy z nas będzie kojarzył rok 2020 tylko z jednym – z pandemią. Tak, ten czas był wyjątkowo trudny. Dla każdego z osobna, dla gospodarki kraju, dla świata…ale też i dla naszej Gminy. 2020 rok należał do bardzo trudnych dla przedsiębiorców także dla przedsiębiorców z terenu naszej Gminy. Liczne nowelizacje ustaw, a także ograniczenie działalności ze względu na pandemię koronawirusa odcisnęły mocne piętno na biznesie co widać po dochodach gminy szczególnie tych powiązanych z działalnością gospodarczą.

Rok specyficzny ale też i rok który był dla Nas bardzo pracowity. Wszyscy musieliśmy się wykazać ogromnym zaangażowaniem w realizację założonych zadań a szczególnie tych dodatkowych związanych z obostrzeniami, z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom, pracownikom, z pomysłem na nie utrudnianie obsługi, ale sprawne funkcjonowanie urzędu i jednostek na terenie gminy.

Bez wątpienia rok szkolny 2019/2020 zaliczyć można do wyjątkowych. W minionym roku uczniowie, rodzice i nauczyciele stanęli przed nowym i niezwykle trudnym wyzwaniem, przed jakim postawiła nas wszystkich pandemia COVID-19. Konieczność zastosowania edukacji zdalnej było dla wszystkich niełatwą zmianą. Niemniej, mimo tych trudnych doświadczeń, szkoła, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele stanęli na wysokości zadania, sprostali nowym oczekiwaniom.

W związku z epidemią dodatkowe zdania realizował GOPS – zapewniając niezbędną  pomoc osobom przebywającym na kwarantannie oraz osobom starszym,  przy ścisłej współpracy z Wojewodą, Powiatowym Inspektorem  Sanitarnym w Kolbuszowej, Policją, Wojskami Obrony Terytorialnej, Fundacją Serce w Kolbuszowej. Zakres pomocy był bardzo szeroki – obejmował między innymi pomoc rzeczową, finansową, psychologiczną, organizacyjną, opiekuńczą, socjalną oraz wsparcie w kontaktach z instytucjami, przychodniami i urzędami.

W ramach naszych działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 doposażyliśmy obiekty gminne na potrzeby zorganizowania miejsc kwarantanny zbiorowej (zakup łóżek polowych, koców, ozonatorów) zakupiliśmy maseczki dla mieszkańców. Wszystkie jednostki organizacyjne dla zapewnienia zasad bezpieczeństwa zostały wyposażone w stacje dezynfekcji, maseczki i rękawiczki.

Niezależnie od pandemii przez ten rok udało się rozwiązać wiele problemów większych  i mniejszych, pozamykać niektóre inwestycje, ale i  też rozpocząć nowe. Staram się zwracać szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców nie tylko z zakresu infrastruktury, kultury, sportu ale również spraw społecznych.

Łącząc fundusze gminne, sołeckie oraz pozyskane środki w 2020 roku wykonaliśmy:

- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwiska, Trześń (inwestycja roku 2019 – 2020) – wartość zadania 2 219 369,20 zł. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości L=5483,0 m i średnicach : Ø 40 mm - 74,5 m, Ø 50 mm - 12,5 m, Ø 90 mm - 6,5 m, Ø315 mm - 5 389,5 m; z hydrantami nadziemnymi Dn80 mm z zasuwami - 12 kpl.,z zestawem pompowym wraz ze sterowaniem i monitoringiem pracy, pompą głębinową o wydajności ok. Q=55 m3/h, oraz agregatem prądotwórczym 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwiska, Trześń (inwestycja roku 2019 – 2020) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niwiska, Trześń (inwestycja roku 2019 – 2020)2

  

- budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko – II etap (inwestycja rok 2020 – 2021), inwestycja obejmująca budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości L= 3123,00 m i średnicach: Ø 200/5,9mm PVC-U „S” - 2177,0 m, Ø 200/11,9mm PE100 -  193,5 m, Ø 160/4,7mm PVC-U „S” - 631,0 m, Ø 160/9,5mm PE100 - 121,5 m z  budową rurociągu tłocznego z pompowni ścieków o łącznej długości L= 1116,0 m i średnicy: Ø 90/5,4 mm PE100 i budową pompowni ścieków wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem terenu. Wartość zadania 617 754, 34 zł brutto,

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko – II etap Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko – II etap
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko – II etap Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Hucisko – II etap

      

- budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 90 mm o długości 510 mb. w miejscowości Hucisko, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Zapola, wartość inwestycji - 54 981, 00 zł,

- opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej 104160R Hucina – Przyłęk – 45 271,52 zł, na tą inwestycję wnioskowałam do Funduszu Dróg Samorządowych z realizacją zadania na rok 2021,

- wyremontowano drogę gminną w Siedlance (łącznik z drogą wojewódzką) – 19 849,12 zł,

- przebudowano drogę gminną nr 104157R wraz z budową chodnika na długości 995 mb w istniejącej granicy pasa drogowego ( ul. Zielona w Kosowach) wartość inwestycji 944 411,98 zł,

przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z budową chodnika na długości 995mb w istniejącej granicy pasa drogowego (ul. Zielona w Kosowach) przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z budową chodnika na długości 995mb w istniejącej granicy pasa drogowego (ul. Zielona w Kosowach)
przebudowa drogi gminnej nr 104157R wraz z budową chodnika na długości 995mb w istniejącej granicy pasa drogowego (ul. Zielona w Kosowach)

      

- zmodernizowano drogi dojazdowe do pól tzw. drogi śródpolne: w Przyłęku ciąg dalszy dz.87, na docinku 600 m, wartość zadania -  64 077,10 zł, w  Kosowach dz. 1933,  375 m, wartość zadania 33 046,33 zł,

Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól tzw. drogi śródpolne:  w Przyłęku na docinku 600 m, oraz Kosowach 375 m, Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól tzw. drogi śródpolne:  w Przyłęku na docinku 600 m, oraz Kosowach 375 m,
Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól tzw. drogi śródpolne:  w Przyłęku na docinku 600 m, oraz Kosowach 375 m, Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól tzw. drogi śródpolne:  w Przyłęku na docinku 600 m, oraz Kosowach 375 m,

     

- zakupiono blaszany budynek gospodarczy doposażeniem w Siedlance – 11 794 zł,

Zakupiono blaszak gospodarczy za Siedleniakiem Zakupiono blaszak gospodarczy za Siedleniakiem

 

- przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niwiska i opracowania studium uwarunkowań (pod wnioski mieszkańców, łącznie  dla  53 nieruchomości, tj. opracowania dla 27 obszarów),

-zakończona została przebudowa pomieszczenia gospodarczego przy remizie OSP w Hucisku – inwestycja 2019 – 2020, łączna wartość 162 496,67 zł,

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego przy remizie OSP w Hucisku – inwestycja 2019 – 2020

- trwały prace na inwestycji rozbudowa budynku remizy OSP Zapole – pomieszczenie garażowe plus zmiana przeznaczenia pomieszczenia po garażu, inwestycja od roku 2017 ( w tym roku dokumentacja), łącznie do końca 2020 roku wydatkowano z budżetu gminy 234 044,31 zł,

Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole – pomieszczenie garażowe plus zmiana przeznaczenia pomieszczenia po garażu, inwestycja od roku 2017

- dobudowano do istniejącego budynku remizy OSP w Przyłęku zaplecze estradowe z zadaszeniem, z wewnętrzną instalacją elektryczną wraz z przebudową części budynku, inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w roku 2020, wartość zadania – 128 263,79 zł,


Dobudowa do istniejącego budynku remizy OSP w Przyłęku zaplecze estradowe z zadaszeniem, z wewnętrzną instalacją elektryczną wraz z przebudową części budynku
Dobudowa do istniejącego budynku remizy OSP w Przyłęku zaplecze estradowe z zadaszeniem, z wewnętrzną instalacją elektryczną wraz z przebudową części budynku Dobudowa do istniejącego budynku remizy OSP w Przyłęku zaplecze estradowe z zadaszeniem, z wewnętrzną instalacją elektryczną wraz z przebudową części budynku

- wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego: na ul. Wspólnej w Hucinie ( odcinek od ul. Sportowej w kierunku „Trzech Krzyży”) – 42 764,90 zł, Niwiska Folusz – Grobla – 65 940,13 zł, kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego Leszcze Poręby (inwestycja w latach 2018 – 2020) łącznie z projektem wydatkowano 85 800, 82 zł, do końca 2020 roku na długości  800 m, w tym postawiono 17 słupów z 8 lampami oświetleniowymi ledowymi, wybudowano nowe oświetlenie wzdłuż ul. Nowej w Kosowach, wartość zadania 33 353,22  zł, i Hucisko w kierunku Zapola na odcinku 800 m, - 37 262,85 zł, dobudowano odcinki oświetlenia ulicznego: w Kosowach ul. Piaskowa – 9 772,35 zł, Hucisko krzyżówka od Zapola w kierunku Huty Przedborskiej – 18 813,93 zł, Niwiska k/piekarni – 8 610 zł, oraz opracowano dokumentację na dobudowę oświetlenia ulicznego w Przyłęku wzdłuż drogi wojewódzkiej 875,

Wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego Wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego

  

- został przeprowadzony i rozstrzygnięty przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy Niwiska ( wymiana lamp oświetleniowych na ledowe) inwestycja 2020 – 2021, wartość zadania 849 187,08 zł,

- przeprowadzono remont zaplecza sanitarnego w szatni sportowej w Trześni, pomieszczenia szatni, sanitariatów i prysznicy ( 2019 – 2020 rok) łącznie wartość zadania 37 632,05 zł,

- wymieniono lampy oświetlenia stadionowego i zamontowano monitoring miejsc rekreacji w Siedlance 14 900 zł,

Wymiana lamp oświetlenia stadionowego i zamontowano monitoring miejsc rekreacji w Siedlance Wymiana lamp oświetlenia stadionowego i zamontowano monitoring miejsc rekreacji w Siedlance
Wymiana lamp oświetlenia stadionowego i zamontowano monitoring miejsc rekreacji w Siedlance Wymiana lamp oświetlenia stadionowego i zamontowano monitoring miejsc rekreacji w Siedlance
Wymiana lamp oświetlenia stadionowego i zamontowano monitoring miejsc rekreacji w Siedlance wiata stadionowa - stadion Hucina

        

    

Ponadto z ważnych działań inwestycyjnych, które toczą się na terenie naszej gminy należy wymienić projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej, realizowany przez firmę Voice Net S.A. , co umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji usług szerokopasmowych, w tym Internet, telewizja, telefon. Projekt na początkowym etapie nie obejmował całej gminy, pominięta została miejscowość Kosowy część Huciny oraz niektóre rejony innych miejscowości. Dzięki intensywnym działaniom udało się nam wywalczyć włączenie do projektu tych białych plam ale nie było to łatwe. Dziękuję Wszystkim za pomoc w tej sprawie.

- Gmina Niwiska podjęła wyzwanie i przystąpiła do organizacji transportu zbiorowego w ramach rządowego programu aby zlikwidować białe plamy na mapie połączeń autobusowych. Dojazd z gminy do pracy, szkoły czy lekarza nie powinien być dla mieszkańców problemem tak w kierunku Kolbuszowej jak i Mielca.

- Bierzemy udział w projekcie pilotażowym realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod nazwą „Centrum Wsparcia Doradczego na terenie powiatu kolbuszowskiego” wraz z Gminami powiatu kolbuszowskiego oraz Powiatem Kolbuszowskim. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji diagnozowania potrzeb społeczności lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi w zakresie partnerskiej współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw w nowej perspektywie finansowej.

Mając na uwadze potrzeby naszych mieszkańców w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych przystępujemy do realizacji projektu „door-to-door” w ramach którego zapewnione zostaną nieodpłatne usługi transportowe umożliwiające dostępność do zatrudnienia oraz usług publicznych, w zakresie społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym oraz korzystanie z dóbr kultury, w tym min. dojazd do lekarza, na rehabilitację, warsztaty terapii zajęciowej a także do innych instytucji czy urzędów. Szczegółowe zasady określone zostały w koncepcji transportu i regulaminie świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door. Projekt realizowany będzie wspólnie z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niwiskach.

Projekt w 100 % finansowany jest ze środków PFRON w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wartość projektu 335 300 zł.

Urząd Gminy Niwiska w tym roku rozpoczął świadczenie nowej usługi – pełniąc funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany. Stało się to możliwe  na podstawie zgody Ministra Cyfryzacji uzyskanej 18 czerwca 2020 r. Z tej nowej możliwości skorzystało do chwili obecnej 90 osób. 

Rok 2020 zapisze się również w naszych działaniach na rzecz utrwalania lokalnej historii i tradycji: powstała książka pt. Przyłęk - zarys dziejów. Napisanie tekstu zleciła w ubiegłym roku Gmina Niwiska, środki na wydanie książki pozyskało Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska. Kolejną publikacją poświęconą lokalnej historii w nieco mniejszym wymiarze jest książka o historii Szkoły Podstawowej w Siedlance – wydana okolicznościowo w związku z nadaniem szkole imienia błogosławionej Karoliny Kózkówny. Gratuluję Pani Dyrektor i nauczycielkom, które zaangażowały się w te działania. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Niwisk wydało śpiewnik „Na starą nutę” w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” utrwalając w ten sposób piosenki z dawnych lat.

Wydany został folder jubileuszowy: w roku 2020 minęło 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Z pewnością można powiedzieć, że Gmina Niwiska tych lat nie zmarnowała. Bardzo dużo zmieniło się w naszej rzeczywistości,  zarówno w zakresie infrastruktury jak i w sferze społecznej. Realizacja wielu przedsięwzięć pomimo niewielkiego budżetu gminy była możliwa dzięki racjonalnemu wydatkowaniu środków publicznych. Odważne decyzje i działania, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych sprawiły, że rozwój naszej gminy nabrał rozmachu. Dzisiejsza Gmina Niwiska to efekt Naszej, Szanowni Państwo wspólnej, wieloletniej pracy. To też efekt współpracy z Parlamentarzystami, Wojewodą, Samorządem Wojewódzkim, Samorządem Powiatowym, Służbami Mundurowymi, jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, przedsiębiorcami. Dobra współpraca, konstruktywne rozwiązywanie problemów, zaangażowanie, szacunek, wzajemne zrozumienie i zaufanie to podstawa budowania wspólnego dobra w przestrzeni samorządowej. Za każdym działaniem stoi człowiek. Za działaniem samorządu gminnego stoją wójtowie, radni, sołtysi, rady sołeckie, pracownicy jednostek organizacyjnych, a także mieszkańcy, którzy zgłaszają swoje spostrzeżenia, problemy, pomysły. I na rzecz których pracujemy - bo praca w samorządzie to służba ludziom.

Budżet Gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest bardzo trudne.

Cały czas wsłuchuję się w Państwa głosy i z wielką starannością reaguję. Nie zawsze wszystko udaje się zrobić od razu, proces inwestycyjny ma swoje wymagania - tak dokumentacyjne jak i finansowe, czego nie można pominąć.

Działania swoje oraz moich współpracowników oceniam na wysokim poziomie. Były one dostosowane do obecnych warunków i możliwości finansowych  budżetu.

 Pragnę bardzo podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję również pracownikom instytucji i stowarzyszeń, z którymi współpracujemy w realizacji naszych zadań.

Dziękuję Państwu, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek oraz wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za wsparcie i zrozumienie.

Życzę Państwu w Nowym Roku przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i pomyślności, życzę dobrej współpracy, która będzie budować i rozwijać Gminę Niwiska, tak by tworzyć dla naszych mieszkańców jak najlepsze warunki do  życia i zamieszkania.

Życzę abyśmy potrafili się wspierać nawzajem i szukali konstruktywnych rozwiązań dla wspólnego dobra. By w naszym otoczeniu nie brakowało życzliwości, szacunku i wzajemnej troski.

Życzę nam wszystkim powrotu do normalności i poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu.

Dziękuję

Elżbieta Wróbel

Wójt Gminy Niwiska

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-01-26 11:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 053 051