Wydarzenia

27
cze  2019

X Sesja Rady Gminy Niwiska

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się X Sesja VIII kadencji Rady Gminy Niwiska z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (28.05.2019r.).
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady Gminy.
 5. Raport o stanie Gminy Niwiska wraz z rozpatrzeniem sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Niwiska za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Niwiska oraz sprawozdania finansowego Gminy za 2018 rok.
  1. raport o stanie Gminy Niwiska
  2. wystąpienie Wójta Gminy
  3. debata
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niwiska wotum zaufania
  5. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
  6. zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niwiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
  7. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o wykonaniu budżetu Gminy Niwiska za 2018 rok
  8. zapoznanie się z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska za 2018 rok
  9. zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  10. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2018 rok
  11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niwiska na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niwiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zapytania, wnioski mieszkańców.

Robert Róg                

Przewodniczący Rady Gminy Niwiska

Link do strony z transmisją obrad https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live 

Porządek obrad oraz załączniki dostepny na stronie:http://niwiska.esesja.pl/posiedzenie/540b78a0-6e98-4 

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2019-10-17 13:43
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 003 644