Wydarzenia

27
gru  2019

XVIII Sesja Rady Gminy Niwiska

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 27 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Niwiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (29.10.2019r. i 9.12.2019r).
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Niwiska na lata 2020-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Niwiskach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Niwiska niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 i określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Niwiska na 2020r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
  13. Przedłożenie Radzie Gminy Planów Pracy Komisji Stałych.
  14. Podsumowanie roku budżetowego 2019.
  15. Wolne wnioski i informacje.
  16. Zapytania, wnioski mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Róg

Link do strony z transmisją obrad https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live 

Porządek obrad oraz załączniki dostepny na stronie: http://niwiska.esesja.pl/posiedzenie/ee231385-6829-4

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-07-03 10:12
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 693 638