Wydarzenia

29
sty  2020

XIX Sesja Rady Gminy Niwiska

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Niwiska z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (27.12.2019r.).
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025r.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2020 rok.
  1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
  2) Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej.
  3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Niwiska na rok 2020 oraz opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niwiska.
  4) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/308/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i innych będących w zarządzie Gminy Niwiska.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/111/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Niwiska w roku szkolnym 2019/2020.
 11. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2019r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zapytania, wnioski mieszkańców.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Robert Róg

  Link do strony z transmisją obrad https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live 

  Porządek obrad oraz załączniki dostepny na stronie: http://niwiska.esesja.pl/posiedzenie/c43589d0-eb56-4

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:39
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 842 036