Wydarzenia

18
lis  2020

XXVI Sesja Rady Gminy Niwiska

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 18 listopada  2020 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Niwiska z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15.09.2020 r.).
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Niwiska w roku szkolnym 2019/2020.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Niwiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w gminie Niwiska”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gmina na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Niwiska na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Niwiska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków dla grupy odbiorców – gospodarstwa domowe Gminy Niwiska.
 18. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach za 2020 rok.
 19. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zapytania, wnioski mieszkańców.

 

Robert Róg            

Przewodniczący Rady Gminy

Link do strony z transmisją obrad https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live 

Porządek obrad oraz załączniki dostepny na stronie: http://niwiska.esesja.pl/posiedzenie/226fe967-a6ad-4 

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-01-26 11:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 053 073