Hucisko

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Kolbuszowski

Gmina

Niwiska

Sołectwo

Hucisko

Liczba mieszkańców

432

Sołtys

Warunek Stanisław
Tel. 744 65 64

Skład Rady Sołeckiej

Dłużeń Jerzy
Kiwak Zbigniew
Majka Jan
Moskal Maria
Węglarz Robert

Historia, zabytki, ciekawostki...

Hucisko jako osada została wymieniona po raz pierwszy w lustracji z 1766 roku jako „Hucisko Folwark z przysiółkami Wypychów, Wola Domatkowska albo Domatków, Zapole i Brzezówka” – we wsi królewskiej Kamionka, należącej do niegrodowego starostwa ropczyckiego i dzierżawionej od 1752 roku przez Franciszka Salezego Potockiego, wojewodę kijowskiego. Hucisko liczyło wówczas 13 zagrodników i posiadało browar. W pierwszej połowie XIX wieku kupił je – już jako samodzielną wieś – Kazimierz hr. Starzeński z Góry Ropczyckiej, a od niego przeszła w drodze koligacji rodzinnych do Alfreda Potockiego z Łańcuta. W 1867 roku „Hucisko z pod Niwiska” włączono do powiatu politycznego (starostwa) w Kolbuszowej. Po pierwszej wojnie światowej cały obszar dworski rozparcelowano i sprzedano okolicznym chłopom. W 1928 roku zaczęto we wsi budowę drewnianego budynku szkolnego, w którym utworzono 1 – klasową Szkołę Powszechną (o 1 nauczycielu), wspólną dla Huciska, Trześni i Leszcz. Obecnie we wsi działa 6-klasowa Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, do której uczęszczają dzieci z Huciska, Zapola i Leszcz.

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2019-02-20 13:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 496 092