Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SP. Z O.O. zaprasza do udziału w projekcie „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”

2017-07-24

Celem projektu „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu” jest podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, na pełnym poziomie A lub B dla 270 osób dorosłych o niskich kwalifikacjach (230 osób pozostających bez zatrudnienia i 40 osób pracujących), posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w wieku 25 lat i więcej, w tym 30% (81 osób) w wieku powyżej 50 r.ż., zamieszkujących, pracujących lub uczących się w rozumieniu KC na obszarze województwa podkarpackiego, poprzez udział w szkoleniu zakończonym egzaminem zewnętrznym, do 28.02.2018 r.

Projekt skierowany jest do osób:
- o niskich kwalifikacjach zawodowych (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej),
- zamieszkujących, uczących się lub pracujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego,
- powyżej 25 roku życia, w tym w wieku 50 lat i więcej,
- zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych;

oraz należących do jednej lub więcej z poniższych grup:
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- osoby z niepełnosprawnościami (w tym pozostający pod opieką specjalistycznych poradni zdrowia psychicznego),
- osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie językowe:
- język angielski poziom A (A1+A2) lub B (B1+B2), obejmujące 240 godz. szkoleniowych.

Zapewniamy:
- certyfikaty VCC lub inne zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) (ważne bezterminowo), potwierdzające nabycie kwalifikacji,
- materiały szkoleniowe
- podręczniki,
- małe grupy szkoleniowe,
- wykwalifikowanych lektorów.

KONTAKT: strona internetowa:http://mcdk.info.pl/projekty/kluczowe-kompetencje-gwarancja-sukcesu/
e-mail: kkgs@mcdk.info.pl
tel.: 506-281-117Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin