Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2017/2018

2017-07-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje, że korzystanie ze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia 2017r.

Okresy zasiłkowe

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2018r. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2018 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego można będzie pobrać w ośrodku i złożyć od 1 sierpnia 2017r.

Wypełniony wniosek o świadczenia wychowawcze można złożyć osobiście lub listownie lub online. Są do wyboru 4 możliwości: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Podobne udogodnienia obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia. Rokiem bazowym przy składaniu w/w wniosków będzie rok 2016 uwzględniając wszelkie zaistniałe zmiany do chwili złożenia wniosku (np. uzyskanie / utrata dochodu, zmiany w sytuacji życiowej i inne).

Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach, Dział Świadczeń Rodzinnych, w godzinach od 7:30 do 15:30.


Wnioski do pobrania:

1. Wniosek o Zasiłek rodzinny wraz z załącznikami:
SR401.pdf [pobierz]
SR411.pdf [pobierz]
SR413.pdf [pobierz]
SR414.pdf [pobierz]


2. Wniosek o Świadczenie wychowawcze wraz załącznikami:
SW401.pdf [pobierz]
SW411.pdf [pobierz]
SW413.pdf [pobierz]


3. Wniosek o Fundusz alimentacyjny wraz z załącznikami:
FA401.pdf [pobierz]
FA411.pdf [pobierz]
FA413.pdf [pobierz]
FA415.pdf [pobierz]


4. Wniosek o Specjalny zasiłek opiekuńczy wraz z załącznikami:
SR404.pdf [pobierz]
SR411.pdf [pobierz]
SR412.pdf [pobierz]
SR413.pdf [pobierz]


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin