Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Prawie 2 000 000,00 zł dofinansowania dla Gminy Niwiska

2017-09-20

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 września 2017 r. podjął uchwałę Nr 340/7347/17 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

Zakres rzeczowy operacji:
1. Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Niwiska;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hucisko;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zapole

Wartość kosztorysowa inwestycji: 3 543 910,91 zł

Wartość dofinansowania: 1 999 887,00 zł

Termin zakończenia inwestycji: 30.08.2019 r.

Link: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/97-zatwierdzona-zaktualizowana-lista-operacji-informujaca-o-kolejnosci-przyslugiwania-pomocy-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin