Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Stowarzyszenie NIL zaprasza do udziału w projekcie „POSTAW NA BIZNES – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim”

2017-10-13

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, iż w listopadzie br. rozpocznie nabór do projektu:

„POSTAW NA BIZNES – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim”, nr RPPK.07.03.00-18-0012/17

Projekt adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
1) zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego (wg Kodeksu Cywilnego)
2) status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo, należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:
• kobieta,
• osoba długotrwale bezrobotna (osoba niepracująca nieprzerwanie przez okres ostatnich 12 miesięcy) ,
• osoba niepełnosprawna,
• osoba powyżej 50 roku życia.
3) wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
4) nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY W SZCZEGÓLNOŚCI osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne odchodzące z rolnictwa lub będące członkiem rodziny rolniczej, pod warunkiem, że ich gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, jak i osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
1. Szkolenie z zakresu rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu.
3. Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości do 24 000,00 zł .
4. Finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy (maksymalnie 1700,00 zł/m-c).
5. Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy.

Dla osób dojeżdżających na szkolenia i doradztwo zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, a podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo w siedzibie Stowarzyszenia „NIL”, ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowa, pod numerem telefonu: 17 2270 258 lub na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin