Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

INFORMACJA - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Leszcze, Hucisko i Zapole

2018-01-10

STAROSTA KOLBUSZOWSKI INFORMUJE o rozpoczęciu prac związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Leszcze, Hucisko i Zapole w gminie Niwiska.

Do wykonania czynności technicznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków upoważniona została firma: GEOPOL spółka cywilna Marek Szelepa, Piotr Ożóg, Pl. Mickiewicza 3, 37-200 Przeworsk.

Zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających gruntami na tym terenie o czynny udział w realizacji prac a także informuję, że osoby wykonujące ww. prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

Ponadto informuję, że spotkania informacyjne z Wykonawcą prac odbędą się w następujących terminach:

1. w Leszczach w niedzielę 28 stycznia 2018 r. o godzinie 14.30 w budynku szkoły,
2. w Hucisku w niedzielę 28 stycznia 2018 r. o godzinie 16.00 w budynku szkoły,
3. w Zapolu w niedzielę 28 stycznia 2018 r. o godzinie 17.30 w budynku remizy strażackiej.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej oraz Urzędu Gminy w Niwiskach oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym a także przy uprzejmości księdza proboszcza podczas ogłoszeń parafialnych.

Starosta Kolbuszowski
Józef Kardyś


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin