Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Zwrot akcyzy producentom rolnym

2018-01-30

Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego kupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej należy się podatnikom – producentom rolnym, którzy zużywają olej napędowy oznaczony kodem CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91.

Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producent rolny (osoba będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego) ustala jako iloczyn ilości kupionego oleju napędowego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku. Kwota zwrotu nie może przekroczyć rocznego limitu, który ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku.

Przypominamy, że podstawą ubiegania się o zwrot jest wniosek. Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot w lutym 2018 r. (za okres sierpień 2017 r. - styczeń 2018 r.) i w sierpniu (za okres luty - lipiec 2018 r.). Wnioski składamy do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

W 2018 r. stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Podstawa prawna:
- § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2215,
- art. 1, art. 3-9 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340.


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin