Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

CO W GMINNYM BUDŻECIE NA 2018 ROK ?

2018-01-31

Gmina Niwiska uchwaliła budżet na 2018 rok. Jest to budżet w którym duże środki przeznaczono na inwestycje dla każdej miejscowości w gminie.

Zaplanowane dochody ogółem to kwota 30 647 524,74 zł, wydatki 31 477 524,74 zł, deficyt 830 000 zł, kredyt (pożyczka) 2 150 356,26 zł.

Wydatki to przede wszystkim: ( wydatki wraz z zadaniami w toku realizacji z roku 2017)

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wsi na którą zaplanowano 5,2 mln w tym: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Niwiska – Okrąglica i Hucina ul. Grabowa i Graniczna etap II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku i Zapolu.
W budowie stacja uzdatniania wody na ujęciu w Przyłęku.

2. Inwestycje drogowe na które zaplanowano 1,3 mln zł, w tym :
– na drogi publiczne powiatowe 830 tys. zł, co zostanie przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy–Niwiska–Kamionka-Sędziszów Młp w miejscowości Kosowy i Niwiska wraz z budową chodnika
w tych miejscowościach(przebudowa drogi na odcinku od cmentarza w Kosowach w kierunku Niwisk do P. Bryk Hucina i budowa chodnika na odcinkach Kosowy cmentarz – szkoła , Niwiska od krzyżówki w kierunku Kościoła)
– na drogi publiczne gminne przeznaczono środki finansowe na modernizację drogi Niwiska- Folusz-Grobla, budowę chodnika w Trześni cd. w kierunku Huciska. Remont dróg śródpolnych między innymi: w Niwiskach (Zadwórz – Potoki), Hucinie (od ul. Świerkowej w kierunku Kosów)

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 212 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne związane z przebudową garaży pod samochody pożarnicze w Hucisku i Zapolu .

4. Oświata i wychowanie – 9,9 mln zł, planowana inwestycja, rozbudowa szkoły podstawowej w Kosowach. W trakcie realizacja dobudowy budynku szkoły podstawowej w Hucinie i przebudowa części mieszkalnej oficyny dworskiej pod potrzeby sal dydaktycznych szkoły muzycznej.

5. Ochrona zdrowia – 59 tys. zł.

6. Pomoc społeczna – to ponad 1,4 mln zł,

7. na Rodziny zaplanowano 8,1 mln zł,
z czego świadczenia wychowawcze w tym „500+” kosztuje ponad 5 mln. zł.

8. Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska wyniesie 5,2 mln zł, z czego gospodarka odpadami to ponad 318 tys. zł, a prawie 2,9 mln zł to Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z przeznaczeniem na instalacje OZE na indywidualnych posesjach (fotowoltaika, pompy ciepła, piece na pelet, w Gminie, dofinansowanych i zamontowanych zostanie;
• 163 instalacje fotowoltaiczne;
• 8 powietrznych pomp ciepła
• 5 pieców na biomasę

W oświetleniu dróg, zaplanowano wydatki na dokumentację budowy oświetlenia ulicznego Kosowy – Hucina ( ul. Ks. J. Popiełuszki) i Leszcze Poręby
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to kwota ponad 330 tys. zł,

10. Kultura fizyczna to kwota ponad 292 tys. zł
z czego utrzymywane są obiekty sportowe oraz realizowane zadania sportu i rekreacji na terenie Gminy. W budowie szatnia sportowa w Siedlance. Na ukończeniu są prace przy budowie sali gimnastycznej w Przyłęku.

11. Fundusze sołeckie roku 2018 to kwota 291 tys. zł, w ramach , których realizowane są zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców, poprawiają estetykę obiektów komunalnych i angażują mieszkańców we współrządzenie publicznymi środkami.Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin