Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Informacja na temat wymiany pieców CO na bardziej ekologiczne

2018-02-14

Gmina Niwiska informuje, iż na terenie gminy Niwiska nie będzie możliwości składania wniosków na dofinansowanie wymiany kotłów centralnego ogrzewania na bardziej nowoczesne czy też gazowe (tak jak ma to miejsce w gminach ościennych), ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Gmina Niwiska nie ma wpływu na taką sytuację gdyż na terenie gminy Niwiska nie stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu na podstawie Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej.

W tabeli 18 z poniższego linku – Lista Gmin które mogą skorzystać z dofinansowania.
http://www.bip.podkarpackie.pl/attachments/article/2709/ Program%20ochrony%20 powietrza_podkarpacka.pdf

Trochę żartem - podsumowując mamy zbyt czyste powietrze.

Kazimierz Kwaśnik
Inspektor UG

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin