Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Ogłoszenie wyników naborów na Granty dla złożonych wniosków w ramach naborów 1/2017/G; 2/2017/G; 4/2017/G; 5/2017/G; 6/2017/G

2018-03-15

Lokalna Grupa Działania LASOVIA informuje, że w dniu 07.03.2018 r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD LASOVIA na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów:

1/2017/G (gdzie wpłynęło do biura 5 wniosków);
2/2017/G (gdzie wpłynęło do biura 5 wniosków);
4/2017/G (gdzie wpłynęło do biura 5 wniosków);
5/2017/G (gdzie wpłynęło do biura 5 wniosków);
6/2017/G (gdzie wpłynęło do biura 6 wniosków),

które odbywały się w terminie od 29.12.2017 r. do 26.01.2018 r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W dniu 14.03.2018 r. zakończył się proces weryfikacji i sporządzania pełnej dokumentacji z w/w naborów wniosków.
LGD LASOVIA publikuje Listy wybranych operacji z przeprowadzonych naborów nr 1/2017/G; 2/2017/G; 4/2017/G; 5/2017/G; 6/2017/G, które potwierdzają dokonanie oceny i wyboru wniosków do finansowania.

Lista wybranych operacji:
nabór 1/2017/G;
nabór 2/2017/G;
nabór 4/2017/G;
nabór 5/2017/G;
nabór 6/2017/G;

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin