Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA -Zaprasza ZETO-Rzeszów

2018-03-15


ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU
CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

Rekrutacja trwa do 21 marca 2018 r.

Warunki udziału:

Uczestnikami Projektu
mogą być wyłącznie osoby
• w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne,
• zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC),
• należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

OFEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU DLA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK:
• indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
• pośrednictwo pracy,
• certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców - ,
• staże zawodowe do 5 miesięcy.
Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:
• Wypłatę stypendium szkoleniowego
• Wypłatę stypendium stażowego
• Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:
Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

• przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,
• pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA I WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY MOGĄ LICZYĆ NA:
• refundację pracodawcy do 50% całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika w okresie 12 miesięcy,
• wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy zostanie udzielone w kwocie maksymalnie 19 000,00 zł brutto.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
• osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
• za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. , ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie zetorzeszow.pl
BIURO PROJEKTU:
ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o. ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów
tel. 17 7801627 lub 531 106 281
adres e-mail: czasnastaz@zetorzeszow.pl


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin