Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Rocznica śmierci dra Jana Hupki

2018-03-26

27 marca 2018 r. mija 66 rocznica śmierci dra Jana Hupki (1866-1952), ostatniego właściciela Niwisk. Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest okazją, by przypomnieć jego sylwetkę i zasługi w czasie I wojny światowej.

W księdze zmarłych zapisano, że „Wielmożny Pan Jan Antoni Ernest trojga imion Hupka, dziedzic dóbr niwiskich, syn Kazimierza i Marii z Zubrzyckich, zmarł w Kolbuszowej Dolnej. […] Nikogo nie skrzywdził, zmarł na wygnaniu”. Taki lakoniczny zapis sygnalizuje niesprawiedliwość, której miał doświadczyć, pomimo zasług dla ojczyzny. Na bazie współczesnej nomenklatury możemy uznać Hupkę za „patriotę wyklętego”. Dlaczego? O tym poniżej.
Doktor praw UJ, Jan Hupka, należał od 1896 r. do krakowskiego Klubu Konserwatywnego – grupy tzw. stańczyków otwartych na dialog między ziemiaństwem a klasą chłopów. Zasłużył się dla Polski jako aktywny polityk i publicysta. Był długoletnim marszałkiem powiatu kolbuszowskiego, posłem na Sejm Krajowy we Lwowie i członkiem Państwowej Rady Rolnej w Wiedniu. Po wybuchu I wojny światowej i zajęciu rodzinnych stron przez Rosjan, przebywał w Wiedniu, gdzie 22 listopada 1914 r. został członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego. NKN był politycznym i organizacyjnym zapleczem Legionów Polskich dowodzonych przez J. Piłsudskiego i reprezentował polskie interesy przed rządem austriackim. W następnym roku Hupka utworzył w Kolbuszowej Powiatowy Komitet Narodowy, by pomóc w zbieraniu środków i werbowaniu ochotników do walki o wolną Polskę. Tak wspominał spotkanie z mieszkańcami w tym mieście: „[…] zgromadzenie udało się świetnie. Po mej płomiennej mowie otworzyłem listę składek na Legjony i od razu subskrybowano 22 000 koron, z czego 12 000 wpłacono zaraz.”

W 1915 r. Jan Hupka był delegatem z ramienia NKN na tereny Królestwa (zabór rosyjski) okupowane przez wojsko austriackie, by kierować na miejscu rozdziałem żywności dla ludności cywilnej i propagować plany odzyskania niepodległości przy współpracy z Austrią. Od czerwca 1916 r. do października 1917 r. pełnił funkcję szefa Departamentu Opieki NKN, który pomagał legionistom-inwalidom oraz wdowom i sierotom. W tym czasie znał osobiście i utrzymywał korespondencję m. in. z Józefem Piłsudskim i Władysławem Sikorskim. Piłsudski dwukrotnie zapraszał Hupkę na front I Brygady Legionów, by razem z nim mógł wejść do zdobytej Warszawy. W 1918 r. pojechał na Węgry do internowanych legionistów w Marmaros-Sziget i w czasie procesu wspierał ich na duchu.

Jan Hupka, będąc 2 listopada 1918 r. w Niwiskach i Kolbuszowej, widział w mieście biało-czerwone flagi i pozdejmowane austriackie orły. Przeżywał jednak bardzo ciągły chaos w kraju: „Nowy rok [1919] — 6-ty rok wojny. Bo za skończoną nie można wojny uważać, gdy krew leje się na wszystkie strony i gdy właśnie na naszych ziemiach toczą się najkrwawsze boje z Rusinami na wschodzie, z bolszewikami na północnym wschodzie a trochę i z Niemcami na zachodzie.” Książka dra Hupki pt. „Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie kombatanta” stanowi do dzisiaj jedno z podstawowych źródeł dla historyków badających polityczne drogi do niepodległości w latach 1914-1918.


W czasie II wojny światowej w maju 1941 r. Niemcy wysiedlili wieś Niwiska i zmusili Hupkę do opuszczenia dworu, gdzie urządzono posterunek żandarmerii SS i niemieckie gospodarstwo rolne. Po przyjściu Armii Czerwonej w sierpniu 1944 r. we dworze stacjonowało dowództwo lotniska polowego. Na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej wydanego 6 września 1944 r. komunistyczna władza pozbawiła Hupkę praw do rodzinnego majątku. Nie został wywieziony na Syberię tylko ze względu na podeszły wiek (78 lat). Ostatnie lata życia spędził w wynajętym mieszkaniu w Kolbuszowej Dolnej. Do ociemniałego i częściowo sparaliżowanego dziedzica przyjeżdżali, przywożąc jedzenie, dawni pracownicy ze dworu. Gdy zmarł 27 marca 1952 r., zabrali jego ciało na furmankę i przywieźli do Niwisk. Dr Jan Hupka spoczywa w kaplicy rodzinnej na miejscowym cmentarzu. Sylwetka Jana Hupki jest opisana w Polskim Słowniku Biograficznym, dostępnym na stronie:http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-antoni-ernest-hupka

Opr. ks. A. Więch

Dr Hupka jest autorem pamiętnika „Z CZASÓW WIELKIEJ WOJNY. PAMIĘTNIK NIE KOMBATANTA” dostępnego na stronie internetowej http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl//dlibra/docmetadata?id=3&from=pubstats
Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin