Gmina Niwiska Wita !!!
  Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Nowy podział na okręgi wyborcze w gminie Niwiska

2018-03-27

Na sesji w dniu 26 marca 2018r. Rada Gminy Niwiska podjęła uchwałę Nr XLV/270/2018 w sprawie podziału gminy Niwiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwała została poprzedzona zasięgnięciem opinii Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu. Dotychczasowy podział nie uległ zmianie w miejscowościach: Hucina, Przyłęk, Kosowy, Siedlanka, Trześń i Hucisko. Zmiany dotyczą sołectw Niwiska, Leszcze i Zapole. W Niwiskach przypadać będą teraz 3 mandaty, natomiast sołectwa Leszcze i Zapole stanowić będą samodzielne okręgi wyborcze. Przyjęty podział wynika z konieczności zachowania zasad zawartych w Kodeksie wyborczym. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Poniższa tabela stanowi załącznik do w/w uchwały Rady Gminy Niwiska

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Niwiska
Nr od 1 do 145 i od 518 – do końca

1

2

Sołectwo Niwiska
Nr od 146 do 343

1

3

Sołectwo Niwiska
Nr od 344do 517A

1

4

Sołectwo Hucina

1

5

Sołectwo Przyłęk
Nr od 1 do 189

1

6

Sołectwo Przyłęk
Nr od 190 do końca

1

7

Sołectwo Kosowy, ulice: Piaskowa numery nieparzyste od 1 do 27 i parzyste od 8 do 12, Zielona, Szkolna numery nieparzyste oraz numery parzyste od 68 do końca, Spacerowa numery parzyste od 2 do 12, Mielecka numery parzyste od 48 do końca i nieparzyste od 43 do końca, Ks. Jerzego Popiełuszki, Św. Jana Pawła II numery parzyste od 2 do 40

1

8

Sołectwo Kosowy, ulice: Piaskowa numery parzyste od 2 do 6 i od 14 do końca i nieparzyste od 29 do końca, Leśna, Pańska, Nowa, Słoneczna, Spokojna, Majowa, Św. Jana Pawła II numery nieparzyste od 1 do 33, Polna, Szkolna numery parzyste od 2 do 66, Mielecka numery parzyste od 2 do 46 i nieparzyste od 1do 41, Dworska, Cicha

1

9

Sołectwo Siedlanka
Nr od 1 do 95 i od 205 do końca

1

10

Sołectwo Siedlanka
Nr od 96 do 204

1

11

Sołectwo Trześń
Nr od 1 do 105

1

12

Sołectwo Trześń
Nr od 106 do końca

1

13

Sołectwo Hucisko

1

14

Sołectwo Leszcze

1

15

Sołectwo Zapole

1
Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin