Gmina Niwiska Wita !!!
  Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Projekt za ponad pół miliona zł w Gminie Niwiska !!!

2018-03-29

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Gmina Niwiska wraz ze Stowarzyszeniem Wieś Przyjazna Dzieciom w roku szkolnym 2018-2019 będzie realizowany Projekt: „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska” o łącznej wartości: 546 650,00 zł.

W ramach realizacji Projektu zostaną zrealizowane następujące zadania w szkołach podstawowych w: Trześni, Hucisku, Siedlance, Hucinie:
1. Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wraz z przygotowaniem nauczycieli i stworzeniem do tego odpowiednich warunków;
2. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK (pomoce dydaktyczne i wyposażenie Technologii informacyjno-komunikacyjnych);
3. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego;
4. Realizacja zajęć metodą eksperymentu i doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie pracowni przyrodniczych oraz przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do ich realizacji.

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin