Gmina Niwiska Wita !!!
  Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Nowy Punkt Wychowania Wczesnoszkolnego w Kosowach

2018-04-30

Oficjalne otwarcie Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Kosowach miało miejsce w środę 25 kwietnia 2018 roku. Wśród zaproszonych osób obecni byli: Ewa Draus – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Olszowy – reprezentujący Biuro Poselskie Zbigniewa Chmielowca, Elżbieta Wróbel - Wójt Gminy Niwiska, Robert Róg – Przewodniczący Rady Gminy Niwiska, Jolanta Marut - Zastępca Wójta Gminy Niwiska, Ks. Prałat Stanisław Samborski, Ks. Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach Stanisław Orszak, Sławomir Haracz - Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska wraz z Zarządem, Piotr Skiba – Radny i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Niwiska, Radny Stanisław Rzemień, Stanisław Róg - Sołtys wsi Kosowy oraz najważniejsi: przedszkolaki wraz z rodzicami.

Uroczystość rozpoczęła się poświeceniem przez Proboszcza Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach, ks. Stanisława Orszaka w obiekcie remizy pomieszczeń przedszkolnych. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kosowach przedstawili program artystyczny dla przedszkolaków, rodziców i gości. Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, w swoim wystąpieniu powróciła do pomysłu powstania nowych przedszkoli na Gminie w partnerstwie ze stowarzyszeniem, punkt przedszkolny w Kosowach – jest to jeden z trzech prowadzonych od kwietnia br. przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska – jako Lidera w ramach projektu: „Sieć punktów przedszkolnych w Gminie Niwiska”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej. Partnerem w projekcie jest Gmina Niwiska. Elżbieta Wróbel podziękowała dyrekcji, pracownikom oraz wszystkim osobom, które pomagały przy tworzeniu i realizacji przedmiotowego projektu. Dzieciom natomiast życzyła samych sukcesów oraz radości z pobytu w przedszkolu.

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin