Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach

2018-06-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „DOBRY START” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje bez względu na dochody na dziecko, do ukończenia :
1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Świadczenie nie przysługuje:

1. jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2. na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach - pokój Nr 1

Wniosek o w/w świadczenie będzie można składać od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2018 r. za pomocą systemów teleinformatycznych, a mianowicie:

- ministerialny Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia
- bankowość elektroniczną.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu „DOBRY START” można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Czachor

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin