Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pn.: „DROGA DO AKTYWNOŚCI- aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu kolbuszowskiego” numer projektu RPPK.07.01.00-18-0078/17

2018-06-25

REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU
od 18.06. 2018 r. do 06.07. 2018 r.
Spotkanie informacyjne : Urząd gminy Niwiska w dniu 27.06.2018 r godzina 13:00- sala narad
Do udziału zapraszamy osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) zamieszkują na terenie powiatu kolbuszowskiego(wg Kodeksu Cywilnego),
2) są w wieku powyżej 29 r. życia
3) są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi, w tym długotrwale


Kryteria premiujące: wiek powyżej 50+, niskie kwalifikacje, zamieszkanie na terenach wiejskich, korzystanie z pomocy społecznej, niepełnosprawność, posiadanie co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż. odejście z rolnictwa
Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
1. Wsparcie indywidualne i grupowe psychologa i doradcy zawodowego
2. Pośrednictwo pracy,
3. Kursy zawodowe
4. Staże zawodowe
5. WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ciepły posiłek w ramach szkoleń grupowych.
Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu
17 2270 258, na stronie www.nil.kolbuszowa.pl,

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU


Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin