Dzisiaj jest:
urzadgminy@gmina.niwiska.pl, tel/fax. 172279704, 172279020  
Gmina Niwiska Wita
Menu
Samorząd
Gospodarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Na niżej podane konto bankowe można wpłacać wszelkie należności gminy np. opłatę skarbową, podatki.

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Licznik odwiedzin
(od 14.04.2008r.):

Aktualności

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie „POSTAW NA BIZNES – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim”

2018-07-03

Projekt adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego (wg Kodeksu Cywilnego),
2) status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo, będącej w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobieta,
• osoba długotrwale bezrobotna,
• osoba niepełnosprawna,
• osoba w wieku od 50 roku życia,

3) wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat),
4) nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.


DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE będą dla osób: zamierzających odejść z rolnictwa (rolników i członków rodzin rolników), zamieszkałych na terenach wiejskich, będących rodzicami/opiekunami prawnymi min. 3 dzieci do 18 r.ż., korzystających z pomocy opieki społecznej, osób z niepełnosprawnościami.

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety, mężczyzn jak i osoby niepełnosprawne.
W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,
2. Wsparcie finansowe (dotację inwestycyjną) do kwoty 24 000,00 zł,
3. Wsparcie pomostowe finansowe przez 12 miesięcy,
4. Wsparcie doradcze dla powstałych firm.

Dla osób dojeżdżających na szkolenia zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, a podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

REKRUTACJA DO PROJEKTU od 2 do 20 lipca 2018 r.

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu 17 2270 258 lub na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

Katalog usług

kliknij
Galeria

Galeria zdjęć >>
Sołectwa
Rozrywka
Inne

Gmina Niwiska  |  urzadgminy@gmina.niwiska.pl  |  tel.  0-17   2279002   |   Admin