Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2019-08-24 22:43:58

Aktualności

Nabór na zajęcia w Dziennym Domu ,,Senior-WIGOR" w Niwiskach

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w zajęciach Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR"
w Niwiskach

Program jest adresowany do mieszkańców gminy Niwiska
nieaktywnych zawodowo w wieku 60+

Jego głównym celem jest poprawa jakości życia, aktywizacja społeczna
oraz profilaktyka zdrowotna.

Dom czynny od poniedziałku do piątku w  godzinach 8:00 - 16:00

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR" obejmuje zajęcia ruchowe,

edukacyjne, opiekuńcze, kulturalno-oświatowe, rekreacyjne  oraz fizjoterapię.


Każdy uczestnik ma zapewniony ciepły posiłek oraz  transport tam i z powrotem.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430, 
nr tel. 17 2279 342
oraz w Dziennym Domu ,,Senior-WIGOR" w Niwiskach, 36-147 Niwiska 203a, 
nr tel. 17 2279 412

TRWA NABÓR


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody

 w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +" na lata 2015-2020