Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2020-01-26 10:35:02

Wydarzenia

ZAWIADOMIENIE - zebrania wiejskie - Przyłęk

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców poszczególnych miejscowości o terminach zebrań wiejskich:

Przyłęk – 18 maja 2019 roku (sobota), godz. 18:00, świetlica wiejska,

Tematy zebrania wiejskiego będzie:

  1. Sprawozdanie Sołtysa z kadencji 2015-2019.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Rady Sołeckiej.
  4. Sprawy różne.

Wójt Gminy Niwiska 

Elżbieta Wróbel