Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www: niwiska.pl
Data wydruku: 2020-08-13 07:16:33

Wydarzenia

IX Sesja Rady Gminy Niwiska

 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 28 maja 2019 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Niwiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (30.04.2019r.).
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywania uchwał Rady Gminy.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok (z wyłączeniem klubów sportowych).
  6. Informacja o współpracy jako członka Gminy Niwiska w stowarzyszeniach, w tym osiągnięcia, realizacja celów wynikająca z członkostwa.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2019 rok.
  8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Niwiska za 2018 rok.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zapytania, wnioski mieszkańców.

Robert Róg 

Przewodniczący Rady Gminy Niwiska

Link do strony z transmisją obrad https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live 

Porządek obrad oraz załączniki dostepny na stronie: http://niwiska.esesja.pl/posiedzenie/6738d32b-265e-4