Konsultacje społeczne

Spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022?2030

Spotkanie konsultacyjne 

Burmistrz Kolbuszowej jako Lider Porozumienia Międzygminnego Partnerstwa Kolbuszowskiego, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar sześciu gmin: Kolbuszowej, Cmolasu, Dzikowca, Majdanu Królewskiego, Niwisk oraz Raniżowa zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030. Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Wolska 2, 36–100 Kolbuszowa, o godz. 15:00.

Dla osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym zapewniono możliwość udziału za pośrednictwem platformy internetowej.

Spotkanie będzie otwarte (bez hasła), należy podać „nick” i e-mail.

Można dołączyć do wydarzenia na 2 sposoby:

  1. Dołącz przez stronę internetową: Log in: Spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego (clickmeeting.com).
  2. Dołącz przez aplikację mobilną ClickMeeting: ID wydarzenia: 133-673-326.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorządy Partnerstwa. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.

Lider Porozumienia

Jan Zuba

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-12-02 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 260 675