Aktualności

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Harmonogram porady prawne - UG Niwiska 

porady prawne UG Niwiska

Informujemy, że od 1 lipca, w powiecie kolbuszowskim, z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie można skorzystać osobiście. 

Do tej pory, z uwagi na panujące obostrzenia związane z wirusem SARS-CoV-2, nieodpłatna pomoc prawna świadczona była telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Jednakże od 1 lipca wszystkie punkty, mieszczące się na terenie powiatu kolbuszowskiego będą otwarte dla mieszkańców. W związku z tym będzie można skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata osobiście.

Punkty w powiecie
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście w Urzędzie Gminy w Niwiskach, w środy – 12.00-16.00 oraz czwartki – 13.00-17.00, jak również w Urzędzie Gminy w Cmolasie, w każdy piątek – 8.00-12.00. Przez cały tydzień natomiast można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście w Centrum Kształcenia Zawadowego w Kolbuszowej (ul. Jana Pawła II 8, pokój nr 10) w następujących godzinach: poniedziałek – 12.00-16.00; wtorek 12.00-16.00; środa – 14.00-18.00; czwartek – 15.30-19.30; piątek – 12.00 – 16.00.
 
Punkt ze Starostwa przeniesiony
Informujemy również, iż punkt, który do tej pory mieścił się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, od 1 lipca, przeniesiony zostanie do Centrum Kształcenia Zawodowego (Inkubator Przedsiębiorczości) przy ul. Jana Pawła II 8 (pokój nr 10, wejście od strony basenu). Bezpłatną pomoc prawną w tym miejscu będzie można uzyskać w poniedziałki i wtorki, od godz. 8.00-12.00.
 
UWAGA!
Z przyczyn od nas niezależnych przedstawiony powyżej harmonogram może ulec zmianie, dlatego też zalecamy każdorazowe sprawdzenie aktualnego wykazu dyżurów, który znajduje się na stronie głównej Powiatu Kolbuszowskiego www.powiat.kolbuszowski.pl, w zakładce „Bezpłatne porady prawne”.
 
Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowo-administracyjnym;
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
- rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-12-02 11:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 260 774