Aktualności

Gmina Niwiska otrzyma 3 422 339,27 zł dofinasowania !!!

Herb 

Tytuł Projektu: „Rewitalizacja założenia parkowo-dworskiego w Niwiskach w strefie konserwatorskiej i na terenach przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie ma na celu nadanie nowej funkcji społecznej zabytkowemu parkowi w Niwiskach i obejmuje:

 • przebudowę drogi głównej na dziedzińcu;
 • przebudowę dojścia do oficyny na dziedzińcu;
 • budowę głównego dojścia od parkingu południowego do oficyny i dworu;
 • przebudowę dróg dojazdowych;
 • budowę alejek spacerowych;
 • budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową w strefie ochrony konserwatorskiej o nawierzchni z kraty trawiastej plastikowej;
 • budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
 • przebudowę sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia na terenie zabytkowego Zespołu pałacowo-parkowego w Niwiskach;
 • wzbogacenie parku o małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, krzesła ogrodowe, donice, trejaż wolnostojący pod pnącza);
 • wykonanie nasadzeń oraz cięcia pielęgnacyjne w parku;
 • odtworzenie mozaiki parkietowej w czterech salach parteru w Zabytkowym dworze Jana Hupki w Niwiskach;
 • wyposażenie w meble pomieszczeń dworku;

Zadanie pozwoli na odtworzenie układu dróg parkowych na podstawie historycznego zdjęcia lotniczego z 5.05.1944 r.

Link:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2018/nab_6_3_001/wyniki/6_3_001_wyb_z_listy_rezerwowej.pdf

loga UE

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-04-16 12:59
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 217 743