Wydarzenia

09
gru  2020

XXVII Sesja Rady Gminy Niwiska

Sesia on-line 

Zawiadamia się wszystkich mieszkańców Gminy Niwiska, że w dniu 09 grudnia 2020 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Niwiska z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (18.11.2020 r.).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niwiska.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niwiska na lata 2020-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Niwiska na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gmina na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Niwiska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2020 terenów w miejscowościach Hucina, Hucisko, Kosowy, Przyłęk, Trześń, Zapole, Niwiska w gminie Niwiska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Niwiska położonej w Siedlance w drodze bezprzetargowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosowy.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zapytania, wnioski mieszkańców.

Robert Róg            

Przewodniczący Rady Gminy

Link do strony z transmisją obrad https://www.youtube.com/user/ugniwiska/live 

Porządek obrad oraz załączniki dostepny na stronie: http://niwiska.esesja.pl/posiedzenie/b50b7f12-0350-4 

 

2018 Gmina Niwiska.
Wszelkie prawa zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-04-16 12:59
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 217 658