data wydruku: 2024-05-20 20:17:28
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Ogłoszenia

Informacja dot. wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

Gmina Niwska
Gmina Niwska

Zawiadamiam, że Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej przystąpiło do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów należących do osób fizycznych położonych w obrębach ewidencyjnych: Niwiska, Siedlanka, Kosowy, Przyłęk, Trześń, Zapole, Hucina, Hucisko, Leszcze. Opracowaniem uproszczonego planu urządzenia lasu zajmuje się Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym, Oddział w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Wysockiego 46A,

W związku z powyższym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od 04 lipca 2023 r. do dnia 04 września 2023 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (dla działek leśnych) stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębach ewidencyjnych: Niwiska, Siedlanka, Kosowy, Przyłęk, Trześń, Zapole, Hucina, Hucisko, Leszcze.

Projekt będzie wyłożony, w siedzibie Urzędu Gminy Niwiska, Niwiska 430 ; 36-147 Niwiska,  pokój 18 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Na podstawie art. 21 ust 5 ustawy o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (tj. 04.07.2023 do 04.08.2023r.) zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Starosta wyda decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach tekst jedn. (Dz. U. z 2022 r., poz. 672, 1726, 2311 z 2023 r. poz. 412, 803). 

Wójt Gminy Niwiska      

 (-) mgr inż. Elżbieta Wróbel