data wydruku: 2024-05-20 20:13:59
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Ogłoszenia

INFORMACJA o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Niwiska

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) informuję, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki:

1) nr 312/5 o pow. 0,0792 ha (PsIII) położonej  w Siedlance, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą TB1K/00021137/5 , odbył się 29 września 2023 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Niwiska w pokoju nr 4.

Wadium wpłacił jeden oferent.

Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. Nie było osób, których nie dopuszczono do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza za działkę nr 312/5 położoną  w Siedlance  wynosiła  19 880,00 zł. Minimalne postąpienie ustalono na kwotę  199,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu wyniosła 20 079,00 zł.

Cena uzyskana w przetargu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Nabywcą nieruchomości wybrana została Pani Małgorzata Saj.

2) nr 312/6 o pow. 0,0228 ha (PsIII) położonej w Siedlance , dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą TB1K/00021137/5 , odbył się 29 września 2023 r. o godz. 1015 w budynku Urzędu Gminy Niwiska w pokoju nr 4.

Wadium wpłacił jeden oferent.

Do przetargu dopuszczono jednego oferenta. Nie było osób, których nie dopuszczono do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza za działkę nr 312/6 położoną  w Siedlance  wynosiła 1 740,00 zł. Minimalne postąpienie ustalono na kwotę  18,00 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Cena najwyższa zaoferowana w przetargu wyniosła 1758,00 zł.

Cena uzyskana w przetargu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Nabywcą nieruchomości wybrana została Pani Małgorzata Saj.

Niwiska, dnia 10.11.2023

 Wójt Gminy Niwiska

 mgr inż. Elżbieta Wróbel