data wydruku: 2024-05-20 21:16:42
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

Gmina w liczbach

Gmina w liczbach
Gmina w liczbach

Poniżej przedstawiamy statystykę za 2022 rok, która obejmuje: liczbę urodzeń, liczbę osób (stałych mieszkańców), które zawarły związek małżeński, liczbę zgonów oraz liczbę mieszkańców z podziałem na miejscowości. 

 Miejscowość 

Urodzenia

Liczba osób
(stałych mieszkańców),
które zawarły związek małżeński

Zgony

Liczba mieszkańców
w poszczególnych miejscowościach

Niwiska

10

11

14

1569

Hucina

5

5

10

506

Przyłęk

6

5

4

818

Kosowy

3

9

8

822

Siedlanka

6

5

10

790

Trześń

3

4

5

653

Hucisko

5

6

5

443

Leszcze

1

1

2

260

Zapole

3

2

2

293

Razem

42

48

60

6154