data wydruku: 2024-05-20 21:15:02
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

Dofinansowanie dla Klubów Sportowych - łącznie 40 000,00 zł !!!

Programu ,,KLUB"
Programu ,,KLUB"

4  kluby sportowe z terenu gminy Niwiska otrzyma wsparcie w ramach ministerialnego Programu „KLUB” – 2023 – LKS „Hucina”, LKS „Zacisze” Trześń , LKS „Błękitni” Siedlanka oraz LKS „Orzeł” Kosowy, które we współpracy z Gminą Niwiska złożyły wnioski.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Kluby sportowe będą mogły szkolić dzieci i młodzież a także zakupić niezbędny sprzęt sportowy.

Tym samym 4 Kluby sportowe zrealizuje program szkoleniowy i zakupy sportowe na łączną kwotę 40 000,00 zł.

Założenia Programu „ KLUB”:

Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.