data wydruku: 2024-05-20 21:31:48
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

miniPAKT - gminne pracownie komputerowe - Gmina Niwiska otrzyma 200 000,00zł dofinansowania

miniPAKT - gminne pracownie komputerowe
miniPAKT - gminne pracownie komputerowe

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało listę rankingową konkursu grantowego na tworzenie gminnych pracowni komputerowych miniPAKT. Dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł otrzyma 89 gmin.

Konkurs miniPAKT - gminne pracownie komputerowe, wchodzi w skład projektu Cyfrowa Gmina (CG) i jest dedykowany gminom oraz miastom na prawach powiatu. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.

Zgodnie z założeniami ogłoszonymi w momencie rozpisania konkursu w jego ramach miało zostać stworzonych lub doposażonych 50 pracowni komputerowych służących rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych.

Nabór konkursowy został zakończony 29 września br. - tydzień przed pierwotnie planowanym terminem w związku z wpłynięciem bardzo dużej liczby wniosków – dwukrotnie przekraczającej założoną alokację w wysokości 10 mln zł.

Ostatecznie pozytywnie zostało ocenionych 89 wniosków, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł wśród których znalazła się Gmina Niwiska .

Listę beneficjentów którzy otrzymali wsparcie: https://www.gov.pl/attachment/1687cc76-ce6e-4719-9636-65d1fd138928