data wydruku: 2024-05-20 20:49:28
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

Stacja uzdatniania wody w Niwiskach

Inwestycja „ Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej” została zrealizowana. Wykonawca zadania Ekozis Grzegorz Surgota, Borowa   za kwotę  4 569 450, 00 zł. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych II edycja Gmina pozyskała na inwestycję 4 246 500 zł.

 W ramach powyższego zadania wykonano następujące roboty:

 1. Przebudowa hydroforni wody w Niwiskach na stację uzdatniania wody. 
 2. Prace na ujęciu wody w Niwiskach, w ramach tego zadania wykonano min.;
 • uzbrojono istniejący nowo wybudowany odwiert studzienny w pompę oraz rurę tłoczną , obudowę oraz armaturę odcinającą i zwrotną jak też kabel zasilający pompę wraz z sondą sucho biegu.
 • od nowo wybudowanej studni wykonano rurociąg tłoczny do budynku ujęcia wody włączając do istniejącego rurociągu, wraz zasilaniem elektrycznym oraz kablem sterowniczym.
 1. Prace na ujęciu wody w Przyłęku, w ramach tego zadania wykonano min.;
 • nową studnię głębinową S- 3 wyposażoną w pompę głębinową , rurociąg tłoczny, obudowę, armaturę odcinająca i zwrotną, sondę sucho biegu oraz wodomierz,
 • od nowo wybudowanej studni wykonano rurociąg tłoczny  do budynku stacji uzdatniania wody wraz z zasilaniem energetycznym i kablem sterowniczym,  
 • rozbudowano istniejący zestaw pompowy o dodatkową szóstą pompę tłoczną i włączono ją do systemu sterowania pracą zestawu pompowego. 
 1. Prace w gminnej oczyszczalni ścieków w Trześni, w ramach tego zadania wykonano min.;
 • wymieniono dyfuzory w zbiornikach technologicznych w ilości 102 szt.
 • dostarczono i zamontowano szafę sterownia prasą osadu nadmiernego,
 • wykonano rozbudowę szafy rozdzielni głównej o dodatkowe obwody prądowe 4 x 63 amper i 1 x 125 amper,
 • wymieniono moduł GSM monitoringu pracy oczyszczalni ścieków – centrala alarmowa system integraf,
 • dostarczono falownik o mocy 7,5 kW z przeznaczeniem do szafy sterownia pracą dmuchaw,
 • dostarczono i zamontowano nowy piec gazowy CO o mocy 30 kW,
 • dostarczono stopień sprężający do dmuchawy powietrza RBS 35- F,