data wydruku: 2024-05-20 21:34:23
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niwiska

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niwiska
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niwiska

27 lutego 2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą -  Konsorcjum Firm  Lider PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik, Partner – PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz  na „Modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Niwiska”.  

Wykonawca został wybrany w przetargu nieograniczonym.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

1/ Przebudowa drogi gminnej nr 104163R relacji Trześń – Siedlanka ( na odcinku od drogi Niwiska Folusz do drogi wojewódzkiej 875 w Siedlance , z poszerzeniem i odgałęzieniem droga do Białkówki i za szkołą do drogi wojewódzkiej 875)

2/Remont drogi gminnej publicznej nr 104171R Leszcze-Cyziówka w miejscowości Leszcze.

3/ Rozbudowa drogi gminnej klasy dojazdowa - ul. Kasztanowa, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 875 - ul. Mielecka do skrzyżowania z drogą gminną nr 104154R - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki wraz z budową przydrożnego rowu otwartego oraz przebudową sieci infrastruktury technicznej w miejscowości Kosowy.

4/ Przebudowa drogi gminnej nr 104161R relacji Hucina – Staszówka- ul. Wspólna, polegająca na budowie chodnika w m. Hucina.( na odcinku od sklepu do ul. Nowej)

5/ Przebudowa drogi gminnej Kosowy- Hucina nr 104154 R (relacji Przyłęk-Staszówka – Owsianka) , polegająca na budowie odcinka chodnika w m. Kosowy i Hucina (cd. od ks. J. Popiełuszki do ul. Wspólnej)

Wartość zadania inwestycyjnego 6 478 098, 45 zł. Termin realizacji z umowy  - 30 listopada 2024r.