data wydruku: 2024-05-24 02:10:29
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

Podsumowanie kadencji 2018-2024

Podsumowanie kadencji 2018-2024
Podsumowanie kadencji 2018-2024

Szanowni Radni, Sołtysi, Mieszkańcy Gminy Niwiska

Zbliżający się koniec kadencji organów JST 2018 – 2024  stanowi idealny moment do refleksji i podsumowań.

Przez cały czas sprawowania odpowiedzialnej funkcji Wójta Gminy Niwiska tj. od roku 2006 zawsze miałam na uwadze dobro mieszkańców i traktowanie na równi wszystkich miejscowości Gminy Niwiska.

Kierując się tymi zasadami w minionych pięciu latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całej Gminy.

Nie mniej ważne były działania społeczne. Zadbaliśmy również o odpowiedni, godny wizerunek Gminy, który znacząco się poprawił.

Mam zaszczyt przedstawić Państwu skrótową publikację, której celem jest podsumowanie VIII kadencji samorządu Gminy Niwiska w latach 2018 – 2024.

To był intensywny czas, pełen trudności, ale jednocześnie satysfakcji z realizacji zamierzonych celów. Zmierzyliśmy się z pandemią koronawirusa, skutkami wojny na Ukrainie, jednak codzienna praca przyniosła efekty ważne dla naszej społeczności. Gmina z roku na rok staje się coraz lepszym i atrakcyjniejszym miejscem do życia. Patrząc w przyszłość, wyrażam głęboką nadzieję, że Gmina Niwiska będzie kontynuować swój dynamiczny rozwój.

To miejsce, które jest kształtowane przez ludzi z pasją i zaangażowaniem. Wszyscy razem pracujemy na sukces naszej Gminy.

Szczególne podziękowania kieruję do Radnych i Sołtysów za bardzo dobrą współpracę. Dziękuję za wszelkie inicjatywy, pomysły, sugestie, konstruktywną krytykę oraz życzliwość. Słowa wdzięczności kieruję również do Wszystkich Osób wspierających moją misję na stanowisku Wójta.

Gmina to mała ojczyzna, której warto się poświęcić i pracować dla dobra Jej mieszkańców.

Elżbieta Wróbel

Wójt Gminy Niwiska

Film promujący Gminę Niwiska- Niwiska historie w dworze zaklęte