data wydruku: 2024-06-25 16:57:58
Gmina Niwiska

Gmina Niwiska

e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl www: niwiska.pl

Aktualności

Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej w Przyłęku

Do tej niezwykłej uroczystości uczniowie SP w Przyłęku przygotowywali się z ogromnym zaangażowaniem. Na wiele dni przed tą szczególną datą została sporządzona gazetka ścienna w głównym korytarz szkolnym nawiązująca swą tematyką do tych ważnych wydarzeń z historii naszego kraju.

Ogłoszony został konkurs „Droga Polaków do Niepodległości” dla uczniów klas IV-VIII, w którym wzięło udział 15 uczniów.

Uczniowie klas VI i VII wraz z wychowawcą udali się na Groby Nieznanych Żołnierzy znajdujących się w pobliskich lasach. Mogiły zostały uporządkowane i zapalono symboliczne znicze.

Na godzinach do dyspozycji wychowawcy uczniowie przedstawili na podstawie wspomnień dziadków lub sąsiadów informację o walkach narodowowyzwoleńczych prowadzonych na terenie Przyłęka.

W piątek 9 listopada w Sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca tą doniosłą rocznicę. Uczniowie zaprezentowali taniec „Polonez” oraz teatr cieni nawiązujący do walki o niepodległość.

Na zakończenie o godz. 11:11 zgodnie z zarządzeniem, został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”, który równocześnie zabrzmiał we wszystkich szkołach w całym kraju.